Geschiedenis – Oprichting

Oprichting

Boekje HJB Naar Buiten

Op de 1e maart 1911 werd onze groep opgericht naar aanleiding van het boekje (112 pagina’s) van W.J. van Hoytema. Het boekje met de titel “Op Hollandsche Jongens Titelblad boek “OP! Hollandsche Jongens naar Buiten. naar Buiten” was een Nederlandse bewerking van het boekje “Scouting For Boys” van Sir R.S.S. Baden-Powell. Het boekje werd voornamelijk gelezen door gymnastiekleraren. In dit boekje werd op de laatste twee bladzijden opgeroepen tot het oprichten van een Bond van den Hollandschen Jongen. Er werd een voorlopig bestuur gevormd en de 1e leider was de heer Jac. J. Meijerink, gymnastiekleraar aan de Rijks H.B.S. (thans Eramus) in Almelo.

Jac. J. Meijerink

Oprichingsformulier

Deze Hr Meijerink blijkt erg actief te zijn geweest in die periode. In een krantartikel (Tubantia) van 13 juni 2001 lezen wij: Almelo is in Twente de stad met de oudste zwembadhistorie. Het eerste primitieve zwembad dateert uit de negentiende eeuw. Het was een drijvend plankier in het kolkje, een open water tussen het Huis van Almelo en het stadscentrum. De zwemmers mochten niet in hun badkleding tot aan de kant komen en moesten zich omkleden op het plankier. De sportwereld propageerde als eerste het zwemmen als vorm van gezonde lichaamsbeweging. Het was gymnastiekleraar M. A. Bal van de Rijks – HBS (thans Erasmus) die omstreeks 1900 het initiatief nam tot het oprichten van een zwembad in Almelo. Het werd ingericht in een poel in de Lolee aan de Gravenallee. De kaartjes werden verkocht vanuit een woning op een aangrenzend terrein. De eerste bezoekers behoorden tot de bovenlaag van de bevolking: alleen zij konden zich de kosten van zwemlessen en toegangskaartjes veroorloven. De exploitatie van dit particuliere zwembad was in handen van de gymleraar Meijerink die Bal aan de HBS was opgevolgd. Inmiddels was gebleken dat het zwemmen in een grote behoefte voorzag. Onder leiding van Meijerink beijverde een groep mensen zich voor de oprichting van een gemeentelijk zwembad. Het leidde tot de oprichting op 13 juni 1919 van de Vereeniging Het Sportpark met Bad- en Zweminrichting. Het startkapitaal was Fl 5,-

Als je bedenkt dat Hopman van Beusekom leraar was aan de Rijks HBS (Erasmus) dan is het logisch om te stellen dat collegiale banden en het veelvuldig in contact zijn met jongeren, het startsein is geweest voor de oprichting van Scouting in Almelo. Dat gymnastiekleraren erg actief zijn, is logisch. Immers de vertaling van Baden Powel “Scouting for Boys” door Hoytema in het boekje “Op Hollandsche Jongens naar Buiten” werd verspreid onder gymnastiekleraren.

W.J. van Hoytema

Op de site van Scouting Nederland lezen wij: 1910 In Nederland treft men voorbereidingen om met de padvinderij te beginnen. In Den Haag geeft W.J. van Hoytema het boekje ‘Op Hollansche jongens naar Buiten’ uit, wat leidt tot vorming van de eerste groep: de Jonge Verkenners in december 1910, onder leiding van de Ier Griffin Moriarty. In Amsterdam richt de journalist Gos De Voogt een proef-patrouille op. Zij oefenen onder leiding van Hopman M.W.D. den Ouden. De Voogt werd met name geinspireerd door het bezoek van Britse Verkenners. Deze patrouille scouts van de 16e Oxford troep, onder leiding van Scoutmaster Bernard Blyth, bezocht in de zomer o.a. Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen en Tilburg. In Londen wordt begin 1910 officieel begonnen met Scouting voor meisjes: de Girl Guides Association wordt er opgericht onder leiding van Agnes Baden-Powell, de zuster van Robert.

1911-1912 Baden-Powell maakt een wereldreis en stimuleert de start van scouting op alle vijf de werelddelen Tijdens de reis aan boord van het schip Arcadian (begin 1912) ontmoet hij Olave St. Clair Soames, met wie hij in oktober van dat jaar in het huwelijk treedt. In Nederland worden in vele plaatsen padvindersgroepen opgericht en hier en daar ook meisjesgroepen. De belangrijkste zijn:

  • De Nederlandse Padvindersorganisatie (N.P.O.), op 7 januari 1911 in Amsterdam opgericht door Gos. de Voogt.
  • De Eerste Nederlandse Meisjes Gezellen Vereeniging (E.N.M.G.V.) in 1911 opgericht door Mevr. A. Muller-van Geuns.
  • De Nederlandse Padvindersbond (N.P.B.), op 10 maart 1912 te Den Haag opgericht door onder andere W.J. van Hoytema.

Reacties zijn gesloten.