Sociale veiligheid en VOG

Sociale veiligheid

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Wij als H.J.B. Llanos en Scouting Nederland in het algemeen vinden het belangrijk dat haar leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen, waardoor ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Sociale veiligheid binnen onze vereniging betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Scouting Nederland werkt actief aan de bescherming van haar leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. Daartoe heeft scouting Nederland een gedragscode opgesteld, die binnen H.J.B. Llanos wordt gehanteerd en uitgedragen. De gedragscode is hieronder te lezen. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Alle kaderleden binnen onze vereniging zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is één van de maatregelen die H.J.B. Llanos getroffen heeft om binnen de organisatie een fysiek en sociaal veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast wordt er binnen de Scouting Academy, het opleidings- en trainingsprogramma voor onze (nieuwe) leidinggevenden, aandacht besteed aan dit onderwerp en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag.

Hulp bij onacceptabel gedrag of calamiteiten

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Wij hebben binnen onze vereniging een eigen vertrouwenspersoon, zie hiervoor onze bestuurspagina. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.

Reacties zijn gesloten.