Bestuur

Bestuur

Zoals elke scoutinggroep heeft de H.J.B. Llanos een bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Herman Zwerink, voorzitter
  • Niels Nijman, penningmeester
  • Dennis Wijnholds, materiaalbeheerder
  • Frank Egberts, praktijk begeleider
  • Sanne Wijnholds, vertrouwenspersoon

Het bestuur vergadert eens in de zes tot acht weken voorafgaand aan de groepsraad. De groepsraad is het hoogste orgaan van de groep en wordt gevormd door alle leiding en bestuur. Dit orgaan neemt de besluiten binnen de groep.

Reacties zijn gesloten.