Surpriseparty als afscheid

Zaterdag 12 november 2016 werd ik door mijn vrouw om 20.40 gevraagd om boven te komen. Er lagen nette kleren klaar en de mededeling was: “we gaan uit”.  Ik liet mij verrassen. Dan kon omdat mijn zoon naar de stamavond was om pizza te bakken en mijn dochter naar de bioscoop in Enschede. Dacht ik…

Al rijdend door Almelo kreeg ik door dat we naar het troephuis reden. Er stonden veel fietsen voor het troephuis en begon door te krijgen dat er iets georganiseerd was voor mijn afscheid als bestuurslid vanaf 1978 en voorzitter vanaf 11-11-1996 van  HJB LLanos. Voor dat moment heb ik niks door gehad van wat er georganiseerd is.

Het lokaal was gevuld met bestuur en leiding. Al gauw zag ik ook oud bestuursleden zoals Herman Nieuwerth, Marcel Hylkema, Derk Hidding, Martijn Koers. Daarnaast zag ik leiding uit de jaren zeventig en tachtig zoals Janneke Wassink, John Bloem, Oscar Bethe, Geert-Jan Bazuin, Rien Kolkman. Deze wonen van noord tot zuid in Nederland waarmee het duidelijk is wat de verbondenheid van Scouting betekent. Ook zie je elkaar al verschillende jaren niet. De akela die mij als welp installeerde op 31 oktober 1964, Annelies van den Esschert, was ook aanwezig. Bijzonder.

In de toespraak, namens het bestuur, gaf de penningmeester Niels Nijman een overzicht van mijn Scouting loopbaan. Natuurlijk werd mijn echtgenote Jeannette met een bloemetje bedankt voor haar ondersteuning ( en opoffering).

De cadeaus vlogen mij om de oren: flessen wijn, bioscoopbon, een groepsfoto op plexiglas , de onderscheiding met de gouden groepsdas (die hiervoor nog nooit was uitgereikt: ben ik best wel trots op).En als laatste de naamgeving van de klimtoren in P.J. Zijsling-toren met bijbehorend houten boomstamplank. Dit ervaar ik als een grote eer en voorrecht.

Deze avond zal ik koesteren om de aandacht en betrokkenheid. De oud leiding vond het bijzonder om te zien dat de huidige leidinggroep een hechte band heeft met elkaar. Wat ik één van de succes factoren vind  van onze Scoutinggroep.

Vrijwilligers voor een groep zijn belangrijk zodat de jeugd de leuke opkomsten kan blijven volgen.  In de toekomst houd ik mij op de achtergrond bezig met wat hand- en spandiensten voor de groep. Wil je meehelpen? Meld je dan aan bij mij of  leiding en bestuur.

Peter Zijsling

Reacties zijn gesloten.