Sport en spel met de bevers

Afgelopen zaterdag was het thema van de opkomst Sport & Spel. Na het openen begonnen de bevers met het vangen van vlinders. De bevers zijn de vlinders die proberen te ontsnappen aan de vlindervanger met zijn vlindernet. De vlindervanger bestaat uit twee bevers die elkaars handen vasthouden en zo een vlindernet vormen. Zij moeten proberen een vlinder in het vlindernet te vangen. Wanneer er twee vlinders zijn gevangen maken zij ook een vlindernet en gaan ook vlinders vangen. Welke vlinder het langst overblijft heeft gewonnen!

Na het vlinders vangen hebben de bevers samen parachute bal gespeeld. Eerst gingen we oefenen door het doek omlaag en omhoog te bewegen. Daarna kwam de bal erop en hebben we geprobeerd deze omhoog te gooien met behulp van de parachute. Ook mochten om de beurt de bevers die tegenover elkaar stonden onder het doek oversteken naar de andere plek. Super spannend natuurlijk! Ook maakten we met z’n allen een grote tent door eerst het doek omhoog te bewegen er dan onder te gaan staan en het doek achter je tot op de grond vast te houden. Zo zaten we allemaal in een grote koepel!

Daarna introduceerde Anne-Britt een nieuw spel die de bevers nog niet kenden. Het heette water, vuur, spons! De bevers werden in twee groepen verdeeld en bij elke groep ging één leiding mee. De leiding neemt de kaartjes van water, vuur en spons mee. Daarna krijgt ieder kind een water, vuur of spons kaartje. Als een bever getikt wordt door een andere bever moeten ze elkaar het kaartje laten zien. Degene met het winnende kaartje krijgt het kaartje van de ander en levert deze in bij de leiding. Degene die een kaartje verliest kan een nieuwe halen bij de leiding. Het waterkaartje verslaat vuur, omdat water het vuur blust. Het vuurkaartje verslaat spons, omdat de spons in de brand gaat en het sponskaartje verslaat water, omdat het water wordt opgezogen door de spons.

Na het drinken speelden we doorgeefbal. Alle bevers staan in een kring. Eén van de leiding staat met de rug naar de kring. De bevers beginnen met het doorgeven van de bal. Als de leiding fluit is de bever die op dat moment de bal in de handen heeft af en stapt uit de kring. Wie blijft er dan over?

Als laatste speelden we nog het bekende portofoon verstoppertje en toen was het alweer tijd om af te sluiten. Ook hebben we nog gezongen voor Nathan die jarig is geweest! Tot volgende week!

Reacties zijn gesloten.