Bestuur

Bestuur

Zoals elke scoutinggroep heeft de H.J.B. Llanos een bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Peter Zijsling, voorzitter
  • Niels Nijman, penningmeester
  • Berry Wijering, praktijk begeleider
  • Ben, groeps/praktijk begeleider

Het bestuur vergadert eens in de zes tot acht weken voorafgaand aan de groepsraad. De groepsraad is het hoogste orgaan van de groep en wordt gevormd door alle leiding en bestuur. Dit orgaan neemt de besluiten binnen de groep.

Comments are closed